Sådan leder vi her i landet: Konference med CBS, CAMS og C3 ledelse og økonomi

2019-01-17T11:55:30+00:0019. september 2008|Ledelse og kommunikation|

Jeg var inviteret til konference på Copenhagen Business School med emnet “Sådan leder vi her i landet” – med focus på erfarne lederes ledelsespraksis. CAMS, CBS og C3 ledelse og økonomi var arrangører. Man havde samlet en række kanoner som foredragsholdere. Program:

 

   

 

Indledning – scenen sættes ved professor Flemming Poulfelt, der i fin form og veloplagt styrede dagens program.

 

Dansk international ledelse ved direktør Knud Erik Nielsen, der arbejdede oversøisk for ØK. Knud Erik fortalte på sin charmerende måde om livet i Brasilien, Afrika, Østen m.v. og lagde vægt på, at det vigtigste er at leve sig ind i landenes kulturtræk og tale med folk på deres præmisser.

 

Magtproblematikken i dansk topledelse ved direktør Jørn Hansen, der har været topchef i Switzer og fungeret som u-bådschef. Jeg kender flere u-båds folk, der alle er personligheder på godt og ondt. Jørn havde den klare opfattelse, at ingen skal være i tvivl om, hvem der har magten, og den skal udøves.

 

Ledelse af store servicevirksomheder med folkevalgt ledelse ved fhv. generaldirektør Christian S. Nissen, der er kendt for sin indsats hos Statens Museum, Rigshospitalet og Danmarks Radio. Talte meget om spændingsfeltet ejere, kunder og medarbejdere.

 

Ledelse af danske universiteter ved fhv. rektor Henrik Toft Jensen (RUC). Han gennemgik, hvilke funktioner og processer, rektor skal dyrke, og det gjorde han så overbevisende, at han blev bragt på bane som ny rektor på CBS.

 

Ledelsesmæssige reflektioner ved adm. direktør Merete Eldrup, TV 2. Hun fortalte på charmerende vis om det at drive tilpasningsledelse i en virksomhed, der er skabt til at drive udviklingsledelse. Det bliver meget spændende at følge det videre forløb

 

Efter frokosten reflekterede sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns kommune Mogens Lønborg om den politiske ledelsesproces. Han var i god lune ovenpå nattens budgetforhandlinger med Ritt Bjerrregaard, så vi fik da friske nyheder på banen. A propos magt var Mogens Lønborg stor tilhænger af, at brugerne (køberne) skal have større magt (indflydelse) på bekostning af leverandørerne og den politiske magt.

 

Oberst Per Svensson, tidl. chef for forsvarets lederuddannelse m.v., gennemgik forsvarets lederuddanelsesprogram lige fra sergent, løjtnant, premierløjtnant, kaptajn, oberstløjtnant, oberst osv. Skulle have holdt et oplæg om ledelse af/i frivillige organisationer, men det må vente til senere.

 

Min gode ven fhv. amtsdirektør Max Rasmussen, Fyns amt, gennemgik derefter Svend Lundtorps artikel om ledelse i kommuner og regioner. Max gav i forbifarten udtryk for respekt og glæde af professor Erik Johnsens ledelsesteori og påstod, at han til enhver tid kunne gennemgå de 27 lederroller. Udover professoren kender jeg kun een, der kan det kunststykke.

 

Professor, dr.theol. Jens Glebe-Møller fortalte om grundlæggende værdier i dansk ledelse og kom bl.a. ind på, at magt og etik kan i praksis ledelse ikke adskilles.

 

Lige før kaffen havde institutleder (ledelse, politik og filosofi) Eva Zeuthen Bendtsen et frisk, kønt og glad indspark om ledelsesmæssige reflektioner ud fra et offentligt perespektiv.

 

Efter kaffen holdt professor Sven-Erik Sjøstrand, Stockholm School of Economics et indlæg om den danske ledelsespraksis, dens styrker og svagheder set i international sammenhæng.

 

Dagens sluttede med professor Erik Johnsens sammendrag af dagens indlæg. Flemming Poulfelt kunne takke forsamlingen for en dejlig dag.

 

   

 

Jeg kunne ikke undgå at se, at der mindst var 20 tilmeldte til konferencen, der ikke mødte op uden at melde fra. Det er en uforskammet opførsel overfor arrangørerne, der står med litteratur og mad, der må smides væk.