Reimer Ivang i Kajs netværk om digitalisering og E-business

2019-01-17T11:55:27+00:001. september 2009|Ledelse og kommunikation|

I august måned har vi i mine netværk haft Ph.D. Reimer Ivang, Business Researcher, AAU til at fortælle om digitalisering og E-business. Og det har været en stor oplevelse for deltagerne. Reimer arbejder med digitalisering i et kundeorienteret perspektiv, strategi og innovation. Foredraget var inddelt i flg. hovedpunkter:

 

Mød Erik – en video om dagens mand!

 

Vi står midt i en digital revolution:

 • Revolution – evolution eller bare en naturlig udvikling
 • Hvor langt er vi – den digitale status
 • Paradigmeskiftet er i fuld gang – men hvad betyder det?

 De digitale indfødte:

 • Ny informationsteknologi bringer store forandringer
 • Et kik ind i fremtiden
 • Den nye generation som kunder, medarbejdere og samfundsborgere

Hvad betyder dette for strategi?

 • Glem at planlægge
 • Afslutning

   
 

Det vil føre for vidt at gengive hele dette pensum, men jeg har lyst til at fortælle lidt om hans betragtninger om befolkningens syn på teknologiudviklingen. Han inddeler os i dem, der er født før 1977, som han kalder de IT-fremmede eller Immigranterne. Vi er som passive forbrugere:

 • skeptiske
 • forbruger (læser) information på nettet
 • er vokset op i en verden hvor information var svært tilgængeligt
 • har respekt for autoriteter – eksperter

I modsætning til Immigranterne er der de Indfødte, nemlig dem der er født efter 1977.

 

De indfødte

 • er aktive prosumers (de skaber, tilpasser og sammensætter)
 • er offensive teknologiforbrugere, men ikke ukristiske
 • skaber, ændrer og uploader information til nettet
 • er vokset op i en verden, hvor der er for meget information og derfor multi-tasker de
 • er globale
 • samarbejder i stor stil og stoler på deres netværk

Disse betragtninger medførte en rigtig interessant dialog med netværksdeltagerne om de indfødte som kunder, samfundsborgere og ikke mindst som medarbejdere. En dialog jeg kunne ønske mange flere kunne få lejlighed til at opleve, så derfor har jeg allerede engageret Reimer til 2010, så vi kan kigge mere ind i den digitale fremtid.

 

Jeg glæder mig allerede!