Generalforsamling i Spar Nord i Frederikshavn

2011-03-09T00:00:00+00:009. marts 2011|Kaj og familien|
Så var vi nået til årets generalforsamling i Spar Nord. 1.200 forventningsfulde og sultne aktionærer var mødt i Arena Nord, hvor Knud Erik Thrane varmede op på klaviaturet. Kaj Christiansen bød velkommen og introducerede aftenens program, der indledtes med fællessang anført af bankens personale. Herefter fortalte Kaj lidt om arbejdet i bankrådet, hvortil der forøvrigt var fredsvalg, så vi undgik stemmesedler.
Direktionsmedlem Lars Møller fortalte derefter om de store linier. 2010 gav et overskud før skat på 133 mio. Stabile indtægter, nulvækst i omkostninger og lavere nedskrivninger. Og så overholder Spar Nord til den gode side alle Finanstilsynets 5 grænseværdier. De 5 parametre (også kaldet Tilsynsdiamanten) er:
  • Summen af store engagementer (under 125 procent af basiskapitalen)
  • Udlånsvækst (mindre end 20 procent pr. år)
  • Ejendomsudlån (mindre end 25 procent af de samlede udlån)
  • Stabil funding (udlån højst 1 gange indlån)
  • Likviditetsoverdækning (større end 50 procent)
Endelig redegjorde Ole Vejling om de lokale forhold, herunder at Frederikshavner afdelingen var kåret som den bedste afdeling i Spar Nord i 2010.
   
Alt sammen uhyre positivt og glædeligt. Tiden var nu kommet til evt. spørgsmål. Det har tidligere været en pinefuld omgang, idet spørgerne ofte har stillet alenlange spørgsmål, de selv svarer på, inden de sætter sig ned. I år var der kun 1 spørgsmål: “Hvad med aktiekursen?” Af en eller anden grund var der i beretningerne ikke en nærmere omtale af det spørgsmål, der egentlig interesserede forsamlingen, nemlig et svar på, hvorfor kursen fortsætter med at falde?
Sagen er den, at i 2008 var kursen så vidt jeg husker oppe på 160, og der blev udbetalt 33 % i udbytte. Havde man en beholdning pålydende på kr. 4 mio., var kursværdien således kr. 6.400 mio. og udbyttet på kr. 132.000 for året. Det var i sandhed gode papirer. 
Efter finanskrisen er der ikke udbetalt udbytte (aftalt i bankpakkerne), og dagens kurs er faldet til 50. Dvs. at kursærdien af de kr. 4 mio. er kr. 2 mio. – altså et fald på 4.4 mio. Nu er det jo ikke nogen katastrofe for yngre mennesker, der har tid til at vente på bedre tider, men for mange mennesker i forsamlingen, der har nået den gyldne alder og måske satset mange af Spar Nord aktierne i ratepensioner, er det ikke specielt morsomt.
Lars Møller forsøgte at svare. Situationen drøftes naturligvis dagligt i direktionen. De gør, hvad der er muligt og henviser til de gode resultater, men det er jo aktiemarkedet, der bestemmer kursen. og der er tilsyneladende stor skepsis.
Spørger man aktieanalytikerne svarer de bl.a., at de mener, omkostningsnivauet er for højt (nulstillet i to år), at de mange oprettelser af nye afdelinger rundt omkrig i Danmark belaster for voldsomt (skulle gerne indhentes på sigt) og at der er ganske få store aktionærer i Spar Nord (Nykredit størst med ca. 7%). Det giver en mindre handel i den daglige handel med aktiver, hvorfor der mangler omsætning på markedet, hvilket dæmper lysten til at købe for visse investorer. Jeg kan ikke huske flere argumenter, men det bliver uhyre spændende, om markedet vender, når regnskabstallene for 2011 kommer.
Det bliver nok nødvendigt for Spar Nord at skabe bedre fortællinger om strategien med de mange satsninger. F.eks. kan almindelige mennesker ikke fatte, hvorfor man skal rode sig ind i Amagerbanken og lign. Man skal nok også gøre klart, at engagementet i landbrugssektoren er under nogenlunde kontrol. Udbetaling af udbytte vil nok også lette stemningen, selv om det teoretisk ikke gavner aktiekursen. Men hele markedet er jo emotionelt præget, så det vil vel heller ikke være så dumt at få fortalt mere om, at Spar Nord ikke har tabt mange penge på ejendomsspekulation, ikke har forgyldt direktion m.fl. med tåbelige bonuspakker og ikke har til hensigt at kravle ned i hullerne og grave sig ned i forsvaret men tværtom gå til angreb med nye aktiviteter, der kan skabe gang i hjulene.
Aftenen sluttede med en lækker tallerken anrettet af Slagteren på Emilievej introduceret af Peter Olsen og serveret af håndboldspillere, der også fremtryllede en flaske Chile vin pr. par. Der blev en fin stemning med masser af snak. Man glemte alt om kursen på aktierne, efterhånden som alkoholprocenten gik op.
Vi ser frem til næste års generalforsamling.