Borgmester reception i Frederikshavn

2013-12-23T00:00:00+00:0023. december 2013|Kaj og familien|

Den afgående borgmester Lars Møller (V) og den nyvalgte Birgit Stenbak Hansen (S) holdt en meget vellykket reception i Maskinhallen, Frederikshavn. Efter de senere års kæmpemæssige ballade i byrådet, der havde udspring i konstitueringen for 4 år siden, er de stridende parter enige om, at der skal samarbejde på dagsordenen.

 

Hvis det står til de to, vil det givet lykkes, men i politik er alt som bekendt muligt, så lad os nu se. Foreløbig er man enige om fordelingen af udvalgsposterne m.v., og det er jo et afgørende  skridt. Lars Møller bliver formand for Teknisk udvalg, så bliver det spændende, om vi selv skal rydde vejene. Her på toppen af Orionvej har vi allerede investeret i en sneslynger. Det har medført, at der indtil dato ikke er kommet sne, så det har været en god investering.

 

Birgit har som noget af det første meddelt, at hun holder faste mødedage i Skagen, Sæby og Frederikshavn, hvor man skal møde, hvis man er misfornøjet med eller ikke forstår, hvad der sker. Hun vil også selv tage teten og besøge arbejdspladser og institutioner og invitere diverse nøglepersoner til kaffemøde på borgmesterkontoret. 

 
Hendes gode kollega Arne Boelt i Hjørring, der også er god socialdemokrat, har i sidste periode haft held med en åben og ærlig kommunikation og også kaldt en skovl for en skovl. Det har ind imellem givet ballade, men ved valget fik han mange flere stemmer end ved forrige valg. Birgit har allerede holdt møde med Arne, der er tidligere falckredder. Sjovt nok er Birgit gift med en falckredder, så hun skulle være vant til racen.