Program for Kajs Netværk i 20192019-01-17T09:19:46+00:00

Program for Kajs Netværk i 2019

Tema for Kajs Netværk 2020 er: Hvordan følger vi med tiden?

Vi skal i år kigge nærmere på, hvad erhvervslivet, det offentlige, institutionerne m.fl. gør for at følge med tiden, hvor alt forandrer sig med øget hastighed. Det har resulteret i følgende program:

Fredag den 24. januar
Adm. direktør Jørgen Høll, Skallerup Seaside Resort, vil beskrive problemstillingen med de mange unge uden uddannelse eller uden job, og Leif Johannes Jensen, Hjørring Kommune, vil fortælle om kommunens indsats med bl.a. at have indført en ”ungegaranti”.

Afholdes på Skallerup Seaside Resort.

Fredag den 28. februar
Direktør Karl Henrik Laursen, Nordsøen Oceanarium & Forskerpark vil orientere os om aktivi- teterne i Oceanariet og Forskerparken. Jeg har stillet ham opgaven: ”Er Oceanariet en død sild, eller er der en lovende fremtid?

Afholdes på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals.

Fredag den 27. marts
Vi skal til Vraa og besøge Idrætscenter Vendsyssel, hvor centerchef Alex Rasmussen tager imod os og fortæller om aktiviteterne.
Bettina Hedeby Madsen, Hjørring kommune, vil berette om kommunens indsats. Mange af vores landsbyer står i forfald og kan kun overleve ved borgernes engagement. Uden lokale ildsjæle må nøglen nok drejes om. Men hvad med Hirtshals, Lønstrup, Løkken, Taars, Dybvad, Sindal, Bindslev, Aalbæk osv., osv.? Nu prøver vi at hente inspiration ved at sætte fokus på Vrå!

Afholdes på Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, Vrå.

Fredag den 24. april
Vi tager et stort spring. Vi skal nemlig besøge MAN Energy Solutions, Frederikshavn, hvor Vice President Poul Knudsgaard vil berette om de store ændringer, man har været igennem. Ejes i dag af tyske VW. Hvordan kan man gå fra at være en stor motorproducent med 1.100 ansatte til en videns- og servicevirksomhed med 440 ansatte på Site Frederikshavn plus nu en innovationsvirk- somhed, der skal levere knowhow om energirigtige (bæredygtige) fremdrivningsløsninger til hele koncernen? Nu gælder det om at levere varen. Hvis det lykkes, giver tyskerne grønt kort, men kikser det af en eller anden grund, falder hammeren.

Afholdes hos MAN Energy Solutions, Niels Juels Vej 15, Frederikshavn.

Fredag den 15. maj
Vi skal besøge Børglum Kloster, hvor arkitekt og Ph.d. Esben Bala Skouboe fra Studio Poesis fører os ind i en helt ny kreativ verden, hvor han svarer på spørgsmålet:
”Kan 60.000 bier producere 4 lampeskærme på en dag?”.
Tidligere leder af Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev, Michael Andersen, vil fortælle om livets ned- og opture.

Fredag den 12. juni
Traditionen tro afholdes Årets sommermøde hos Joan og Leif Stiholt. I år vil professor Anders Drejer, AAU, Strategisk Ledelse, give os indsigt i systematisk, strategisk ledelse. Anders har mange eksempler fra små og mellemstore organisationer. Han har en kæmpemæssig viden om ledelse, så der er nok at øse af, inden vi går over til fiskefrikadellerne og remouladen.

Afholdes på Knudseje, Knudsejevej 4, Dybvad.

Fredag den 21. august
Vores egen arkitekt, Kim Bæk, Arkinord, Frederikshavn/Aalborg vil give os et indblik i egne arki- tektoniske løsninger. Vi skal også høre om æstetikkens betydning for medarbejderne, produkterne, bygningerne, landskabet osv., osv. Også gerne et par ord om fremtidige projekter i Nordjylland.

Mødested følger.

Fredag den 25. september
Vi mødes på AAU, hvor den nye superstar, professor Mette Vinther Larsen, vil tale om æn- dringsprocesser, og herunder fortælle om vejen mod Aalborg Universitets Business School.

Afholdes hos AAU. Eksakt mødested følger.

Fredag den 23. oktober
Kan man i en kommune arbejde strategisk med at ville være GRØN i år 2030? Det vil projektchef Poul Rask Nielsen fra Energibyen Frederikshavn fortælle os om. Frederikshavn Kommune har nemlig oprettet en energiby til formålet.

Når vi nu har borgmester nr. 1 i Danmark, er det vel nærliggende at sige, at man også vil være

nr. 1 i år 2030 som Danmarks grønneste kommune. Borgmester Birgit Hansen fortæller os om strategien, og vi skal vel også høre lidt om livet som borgmester.

Afholdes på Frederikshavn Rådhus, Rådhus Allé 100, Frederikshavn

Fredag den 20. november
Året afsluttes på Vendsyssel Teater, Hjørring. Vi var der ugen efter indvielsen, og direktør Lars Sennels fortæller om, hvorledes det er gået. Det store spørgsmål er jo altid, om der er penge i kultur? Kan man lave et bæredygtigt teater? Vi slutter hos Uffe!

Programmet for et møde er normalt følgende:
Kl. 08.30 Kaffe/te og rundstykker
Kl. 09.00 Møde inkl. Pause
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Tak for i dag

Deltagergebyr for 2020:
Kr. 9.000 + moms

Deltagergebyr for 2020:
Kr. 9.000 + moms

Alle møder lægges ind på www.reon.dk/kajsnet, hvor man også melder til eller fra til møderne